Маданият Мугалимдер Ким?

Мугалимдер Ким?

МУГАЛИМ КИМ???…

Ар бир тамга,ариптерди үйрөткөн,
Жеткинчекти окутам- деп күнү өткөн,
Ал ким???
Ал… тажабаган,чарчабаган мугалим!
Окуучусун окугун деп — күнү өткөн!

Минут сайын,саат сайын кыжаалат,
Окутууга,жаздырууга кылып дайым далалат.
Ал ким???
Ал… мугалим,кайра-кайра кайталоодон тажабайт.

Окуу,окуу деген дагы, мугалим!
Окуучусу … азыр болсо чооң аалым.
Ким окуткан???
Ал … жөнөкөй ал мугалим,
аябаган окуучу үчүн ,
Алтындан кымбат өз. жанын.

Мугалимдин көөдөнү таза кеменгер,
Айткылачы мугалимге???
Барбы деги тең келээр…!
Баасы чексиз…
Ким десеңер айтайын.
Ал …мугалим,
Сугаруучу илимге…
Агай- эжей — билимдар…!!!

МАМЕТОВА ЗУУРАБҮ АЛИМБЕКОВНА САНТА