Коом Кыргызстанда кайрылман статусун алуу жөнөкөйлөштүрүлөт

Кыргызстанда кайрылман статусун алуу жөнөкөйлөштүрүлөт

Кыргызстан кайрылман макамын алууну жөнөкөйлөтүүнү каалайт. Тийиштүү мыйзам долбоорун Эмгек, социалдык коргоо жана миграция министрлиги коомдук талкууга алып чыкты.
Фондук эскертүүдө белгиленгендей, мыйзам долбоорунун максаты Кыргызстанда жашаган этникалык кыргыздарды колдоо саясатын өркүндөтүү, ошондой эле колдонуудагы мыйзамдагы боштуктарды жоюу, этникалык кыргыздарды кабыл алуу жана аларды мыйзамдаштыруу шарттарын жакшыртуу болуп саналат.
Тактап айтканда, кагаз түрүндөгү справкаларды берүүнү жокко чыгарып, үй-бүлө курамы тууралуу маалымкатты документтердин тизмесинен алып салуу сунушталууда. Башкармалык этникалык кыргыздар расмий никеси жок үй-бүлөлөрдү түзүп, балалуу болгон учурлар көп кездешерин белгилейт. Ошондуктан, “Нике тууралуу күбөлүк” документтерди берүү пунктун “бар болсо” деген сөздөр менен толуктоо сунушталууда. Эмгек министрлиги мындай документтин жоктугу кайрылман макамын алуудан баш тартууга себеп болбошу керектигин белгилейт. Мындан тышкары, статус көбүнчө никеге же үй-бүлө түзүүгө чейин изделет.

Автор: Алмазбекова Дефне