Коом Жогорку сот Бир дүйнө — Кыргызстандын арызын канааттандырды

Жогорку сот Бир дүйнө — Кыргызстандын арызын канааттандырды